Stanislav Beran: … nemají jinou možnost
– CzechyUrodzony w 1977 roku w Jindřichovie Hradcu. Ukończył bohemistykę i historię na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkyniego w Ústí nad Labem. Zaczynał jako nauczyciel, dziś jest menedżerem w firmie farmaceutycznej. Zaczynał poezją (Zlodům, 2002), dziś jest prozaikiem, autorem książki Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa (2007), Hliněné dny (2009), Žena lamželezo a polykač ohně (2013), Vyšehradští jezdci (2016) oraz Kocovina (2019). „Sudety w powieści Kocovina zostały opisane jako miejsce, w którym ludzie zostają tylko dlatego, że nie mają innego wyjścia. Miejsce pełne marazmu, którego mieszkańcy stracili zainteresowanie resztą świata i zaczynają trochę przypominać zwierzęta“ – stoi w opisie książki.