Pavel Kolmačka: Śmierć myszy, nawał wiatru
– CzechyAutor pięciu tomików poezji o tematyce duchowej – debiutu Vlál za mnou směšný šos („Powiewała za mną śmieszna poła“, 1994), czy ostatniego Život lidí, zvířat, rostlin, včel („Życie ludzi, zwierząt, roślin, pszczół”, 2018). Napisał też dwuczęściową powieść Stopy za obzor („Ślady za horyzont”, 2006) i dziennik Jedna věta („Jedno zdanie”, 2012). Urodzony w 1962 roku w Pradze, gdzie ukończył Wydział Elektrotechniczny ČVUT, a następnie religioznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Pracował w różnych zawodach (sanitariusz w zakładzie opieki społecznej i domu starców, tłumacz, nauczyciel w szkole średniej). „Wszystko, co się dzieje w tekście Życia… jest przedstawiane jako fakt. Autor jedynie spostrzega rzeczywistości opisywane w wierszu: w żaden sposób nie ocenia śmierci myszy, nawałnicy uginającej brzozy ani chińskiego wydobycia złota. Opisuje wydarzenia ze świata z dystansu, jakby był tylko obserwatorem, podczas gdy sprawcami są inni, ludzie, zwierzęta albo rzeczy” – napisała o jego najnowszej książce Klára Soukupová.