Miloš Doležal: Čurda, jazda, źródło
– CzechyUrodzony w 1970 w Ledču nad Sázavą. Absolwent dziennikarstwa na praskim Uniwersytecie Karola, w latach 2002-2018 pracownik literackiej redakcji Czeskiego Radia Vltava. Pisze poezję, krótkie prozy, zajmuje się publicystyką i pracą redaktora. Jego tematem jest pamięć rodzinnej Vysočiny, a przede wszystkim bezprawie, krzywdy i terror II wojny światowej oraz stalinizmu lat pięćdziesiątych. Wydał ponad dwadzieścia książek, ostatnio Ezechiel v kopřivách („Ezechiel w pokrzywach”, 2014), Krok do tmavé noci („Krok w ciemną noc”, 2015), Za (2017), Jízda na skle ochcanou strání („Jazda po szkle oszczanym zboczem”, 2017), Křižná studánka („Źródło Křižna”, 2018), Čurda z Hlíny (2019). W 2019 roku ukazała się po polsku jego najbardziej znana książka Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa Toufara (przeł. Andrzej Babuchowski). Z kolei w 2008 roku Jerzy Kędzierski opublikował przekład tomiku wierszy Gmina.