Martin Daneš: Lípa, Paříž, Poláček
– CzechyUrodzony w 1962 roku w Czeskiej Lipie. W połowie lat osiemdziesiątych wyemigrował do Francji. Studiował dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe w Paryżu. Po powrocie do Czechosłowacji pracował jako redaktor naczelny Denního Telegrafu i czasopism Mezinárodní politika oraz Hustler. Pisze po czesku i francusku, przekłada z czeskiego na francuski (m. in. Karela Poláčka i Karela Čapka) i z francuskiego na czeski. Od 2008 roku ponownie mieszka we Francji. Opublikował ponad dziesięć książek, ostatnio powieść Rozsypaná slova (2020), w którym opisuje życie i artystyczną drogę Karela Poláčka w latach 1939–1945.